IT-utbildning, Affärsutbildning, e-learning, IT-konsulttjänster, Gå till startsidan
Toppnavigation:
Boka kurs

Sök utbildning

BOKA KURS

 • 1 Välj kursmoduler
 • 2 Logga in/registrera
 • 3 Boka

Lägg till kursmoduler genom att välja tillfälle. Totalpris visas här.

BokaBoka

Designa din Excelkurs

Välkommen att forma ditt eget kursupplägg efter dina kunskapsbehov. Ju fler kunskapsmoduler, desto bättre pris. Läs mer och välj tillfällen.

VÄLJ TILLFÄLLE:

VISA KURSMODULER I:

Excel 2010 grund modul 1

Ord.pris: 4390 kr

 • Jun 4
 • Aug 13

Med Excel skapar du enkelt tydliga kalkyler och sammanställningar. Excel minimerar risken för felaktiga resultat eftersom beräkningarna sköts automatiskt av programmet. Visa mer >

Välj tillfälle för att se din rabatt och ditt totalpris.

UTBILDNINGSMÅL

Efter kursen kan du arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Excel 2010. Du kan skapa och redigera egna beräkningar och formatera kalkyler så att de blir snygga på skärm och vid utskrift.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig de elementära grunderna i Excel 2010 för att kunna skapa och redigera egna kalkyler.

FÖRKUNSKAPER

Du bör ha kunskaper motsvarande någon av våra grundkurser i Windows.

NÄSTA STEG

Excel modul 2 eller Excel fortsättningskurs.

INNEHÅLL Excel 2010 – Grundkurs modul 1

Grunder
 • Programfönstret – användargränssnitt
 • Genomgång av arbetssättet
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar – Office Backstage
 • Flytta markören
 • Markeringsmetoder
 • Inmatning och redigering av cellinnehåll
 • Kopiera och flytta
 • Skapa serier med autofyll
 • Infoga och ta bort rader och kolumner
 • Spara, stänga och öppna arbetsbok
 • Spara i olika filformat
Beräkningar
 • Skapa egna formler
 • Kopiera och redigera formler
 • Autosumma
 • Prioriteringsregler
 • Relativa och absoluta referenser
Format
 • Justera celler
 • Tal,-tecken och datumformat
 • Kopiera format, autoformat
 • Kolumnbredd och radhöjd
 • Kantlinjer och fyllning
 • Skydd av kalkylblad
 • Formatera som tabell
 • Teman
Utskriftsformat
 • Förhandsgranska
 • Utskriftsområde
 • Skapa och ta bort sidbrytning
 • Anpassa sidhuvud och sidfot
 • Ändra marginaler
 • Liggande orientering
 • Skriva ut stödlinjer
 • Skriva ut rader överst på varje sida

< Visa mindre

Excel 2010 grund modul 2

Ord.pris: 4390 kr

 • Jun 5
 • Aug 14

Diagram i Excel gör att du mycket snabbt och enkelt kan presentera uppgifter på ett lättbegripligt vis. Du kommer att få många tidsbesparande tips som hjälper dig att... Visa mer >

Välj tillfälle för att se din rabatt och ditt totalpris.

komma igång. och arbeta effektivt med programmet.

UTBILDNINGSMÅL

Efter kursen kan du arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Excel 2010. Du kan arbeta med tredimensionella kalkyler, använda tidsbesparande funktioner, presentera med diagram och göra urval med sortering och autofilter.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som kan en del av grunderna, men vill kunna mer om t.ex. formler mellan kalkylblad, diagram, listhantering.

FÖRKUNSKAPER

Du bör ha kunskaper motsvarande Excel grund modul 1.

NÄSTA STEG

Någon eller båda modulerna i Excel fortsättningskurs.

INNEHÅLL EXCEL GRUND MODUL 2

Kort repetition av de viktigaste momenten från modul 1

Tredimensionell kalkyl
 • Infoga/ta bort kalkylblad
 • Döpa om kalkylblad
 • Flytta och kopiera kalkylblad
 • Flytta kalkylblad mellan arbetsböcker
 • Bevara kolumnbredd vid kopiering
 • Länka formler mellan kalkylblad
 • Gruppering av kalkylblad
Funktioner
 • Hur man arbetar med funktioner i 2010
 • Funktionerna SUMMA, MEDEL, MAX, MIN, ANTAL och OM
Diagram
 • Skapa diagram
 • Diagramtyp, diagramalternativ
 • Formatera diagram
 • Diagramverktyg
 • Ändra källdata
 • Infoga nya serier och ta bort serier
 • Ta bort diagram
Listor
 • Riktlinjer för listor
 • Låsa rad och kolumnrubriker
 • Sortera lista
 • Sortera i flera nivåer
 • Urval med autofilter
 • Filtrera efter färg
 • Anpassa autofilter
 • Verifiering
 • Skapa och hantera tabell

< Visa mindre

Excel 2010 fortsättning modul 1

Ord.pris: 5000 kr

 • Jun 7
 • Aug 16

Kan du grunderna i Excel och vill lära dig att använda fler av programmets funktioner? Fortsättningskursen lär dig att hantera länkar, formelgranskning, avancerad filtrering m.m. Visa mer >

Välj tillfälle för att se din rabatt och ditt totalpris.

UTBILDNINGSMÅL

Kursen fördjupar dina kunskaper inom strukturerad kalkylering och ger dig mycket goda kunskaper inom Excel. Du kommer t.ex. att kunna hantera spårning av formler, avancerad formatering, länkar och konsolidering, och avancerad listhantering.

MÅLGRUPP

Kursen är anpassad för Excelanvändare som vill bli effektivare och kunna använda fler av programmets funktioner.

FÖRKUNSKAPER

Du bör kunskaper motsvarande Excel grund modul 1 och 2.

NÄSTA STEG

Excel fortsättning modul 2 eller någon av våra andra påbyggnadskurser i Excel.

INNEHÅLL Excel 2010 – Fortsättningskurs modul 1

Kort repetition av grunder.

Formler och granskning
 • Referenstyper
 • Formelvisning
 • Över- och underordnade celler
 • Spårning
 • Felmeddelanden
Mer om format
 • Talformat, anpassade format
 • Datumformat
 • Beräkningar med datum
 • Villkorsstyrd formatering
 • Minidiagram
 • Teman för formatscheman
Länkar och konsolidering
 • Tredimensionell kalkyl
 • Skapa arbetsyta
 • Länkning mellan arbetsböcker
 • Hantera länkar
 • Konsolidering
Mera om listor
 • Avancerat autofilter
 • Sortera och filtrera efter färger och ikoner
 • Ta bort dubbletter
 • Disposition
 • Delsumma

< Visa mindre

Excel 2010 fortsättning modul 2

Ord.pris: 5000 kr

 • Jun 8
 • Aug 17

Fortsättningskursen i Excel lär dig att hantera pivottabeller för smidig analys och rapportering av stora datamängder, avancerade funktioner, mallar, formulär och makron som sparar tid. Visa mer >

Välj tillfälle för att se din rabatt och ditt totalpris.

Kännedom om programmets avancerade användningsområden öppnar nya vägar i ditt arbete. Kursen använder praktiska övningar som liknar vanliga arbetsuppgifter.

UTBILDNINGSMÅL

Kursen fördjupar dina kunskaper inom strukturerad kalkylering och ger dig mycket goda kunskaper inom Excel. Denna kurs fokuserar mycket på effektiva metoder för analys av data samt hur man skapar egna mallar och makron.

MÅLGRUPP

Kursen är anpassad för Excelanvändare som vill bli effektivare och kunna använda fler av programmets funktioner.

FÖRKUNSKAPER

Du bör kunskaper motsvarande Excel grund modul 1 och 2.

NÄSTA STEG

Någon av våra andra påbyggnadskurser i Excel.

INNEHÅLL Excel 2010 – Fortsättningskurs modul 2

Kort repetition av de viktigaste momenten från Excel fortsättning modul 1.

Introduktion pivottabell
 • Arbeta med pivottabeller
 • Skapa pivottabell
 • Lägga till och ta bort fält
 • Visa och dölja information
 • Pivottabellverktyg
 • Infoga och hantera utsnitt
 • Uppdatera pivottabell
 • Skapa pivotdiagram
Mer om funktioner
 • Logiska funktioner
 • Leta upp funktioner
 • Databas- och datumfunktioner
 • Kapslade funktioner
Mallar och formulär
 • Skapa och redigera mallar
 • Automallar, diagrammallar
 • Kommentarer
 • Skydd
 • Skapa formulär
 • Koppla formulärkontroller
Introduktion till makron
 • Spela in makrosekvens
 • Använda ett makro
 • Säkerhet
 • Koppla kortkommando till makro

< Visa mindre

Excel 2010 Rapport och analys med pivottabeller

Ord.pris: 5450 kr

 • Maj 16
 • Jun 11
 • Aug 24

Detta är kursen för dig som arbetar med stora datamängder i Excel och vill kunna söka, beräkna eller skapa rapporter. Den är också lämplig för dig som hämtar data... Visa mer >

Välj tillfälle för att se din rabatt och ditt totalpris.

från andra system och sammanställer i Excel. Vi går igenom riktlinjer, arbetsmetoder och fallgropar.

UTBILDNINGSMÅL

Att kunna hantera stora datamängder på ett effektivt sätt och få djupa kunskaper i pivottabeller.

MÅLGRUPP

Du som har behov av att bearbeta data från andra system och/eller har behov av fler möjligheter att selektera/filtrera data än vad Autofilter medger. Du som arbetar med listor i Excel och vill lära dig hur man hanterar dem på bästa sätt och hur du kan utnyttja pivottabeller till max för att skapa rapporter.

FÖRKUNSKAPER

Du bör kunskaper motsvarande Excel fortsättning modul 1 och 2.

NÄSTA STEG

Någon av våra andra påbyggnadskurser i Excel.

INNEHÅLL Excel 2010 – FRapport och analys med pivottabeller

Hantera stora datamängder
 • Allmänt om listor
 • Hantera tabellfunktionen
 • Formateringsproblem vid import av data
 • Ta bor dubbletter
 • Söka, selektera, sortera och radera i databas
 • Avancerade filtreringsfunktioner
Databasfunktioner
 • Vanligt förekommande funktioner och databasfunktioner
 • Delsummering
 • Verifiering
Pivottabeller
 • Skapa pivottabell
 • Verktyg för pivottabeller
 • Radetiketter, kolumnetiketter och rapportfilter
 • Format
 • Uppdatera med nya data
 • Talformat
 • Inställningar
 • Delsummor
 • Funktioner
 • Visa med ackumulerad summa, procentuell avvikelse o.s.v.
 • Gruppera
 • Skapa sidor från sidfält
 • Beräknade fält
 • ”Hämta pivotdata”
 • Pivotdiagram
 • Tips och fallgropar med pivottabeller
Import av data från andra system
 • Öppna textfiler
 • Importera textfiler samt uppdatera med nya data
 • Importera från andra Excelfiler
 • Importera från en relationsdatabas t.ex. MS Access (även skapa relationer i samband med importen)
 • Importera från intranät eller Internet
PowerPivot
 • Introduktion
 • Installera PowerPivot
 • Hämta data från flera källor
 • Skapa och hantera relationer
 • Skapa Pivottabeller och pivotdiagram med PowerPivot
 • Uppdatering av källdata

< Visa mindre

Excel 2010 Bygga kalkylmodeller

Ord.pris: 5450 kr

 • Maj 16

För dig som skall bygga kalkylmodeller för eget bruk eller för andra användare. Vi går igenom ett antal användbara formler och funktioner som Excel erbjuder... Visa mer >

Välj tillfälle för att se din rabatt och ditt totalpris.

och som kan underlätta ditt arbete i Excel betydligt. Vi går också igenom hur du kan granska skydda och dokumentera dina kalkylmodeller och jobbar med praktiska exempel.

UTBILDNINGSMÅL

Att kunna bygga kalkylmodeller effektivt och rationellt för dig själv och/eller för andra.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som skall bygga kalkylmodeller för eget bruk och/eller för andra användare.

FÖRKUNSKAPER

Du bör kunskaper motsvarande Excel fortsättning modul 1 och 2.

NÄSTA STEG

Någon av våra andra påbyggnadskurser i Excel.

INNEHÅLL Excel 2010 Bygga kalkylmodeller

Formler och funktioner
 • Funktionsguiden
 • Nya funktioner 2010
 • Matematiska (AVRUNDA/ROUND m.m.)
 • Finansiella (för beräkning av annuitet, leasing m.fl.)
 • Statistiska (MAX, MIN, MEDEL/AVERAGE, MEDIAN)
 • Logiska funktioner (OM/IF)
 • Leta upp-funktioner (VT.SÖK, PASSA, INDEX m.fl.)
 • Referens (INDIRECT, TRANPSONERA)
 • Information (ÄR.SAKNAD, ÄR.FEL m.fl.)
 • databas (DSUMMA m.fl.)
 • Datumfunktioner (aktuellt datum/tid, räkna med datum)
 • Sammanfoga/bryta ut och ersätta cellinnehåll med textformler
 • Utnyttja relativa, absoluta och blandade cellreferenser för effektiv formelhantering
Övrigt
 • Verifiering av data och skapa val via listruta i celler
 • Granskning av formler och referenser
 • Användarinstruktioner och kommentarer i celler
 • Skydda kalkyler och arbetsböcker
 • Skapa och distribuera mallar
 • Använda formatering för att hjälpa användaren
 • Hantering av instruktionsblad, längre texter i celler o.s.v.
 • Praktiska exempel på användning av formler och funktioner ovan

< Visa mindre
© 2014 LEXICON AB
HUVUDKONTOR
Klarabergsviadukten 70
BOX 863
101 37 STOCKHOLM
KONTAKT
INFO@LEXICON.SE
TEL: 08-566 107 00
FAX: 08-566 107 01
DITT LOKALA KURSCENTER: STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ, BORÅS, BORLÄNGE, ESKILSTUNA, GÄVLE, HALMSTAD, HELSINGBORG, JÖNKÖPING, KALMAR, KARLSKRONA, KARLSTAD, KRISTIANSTAD, LINKÖPING, NORRKÖPING, NYKÖPING, RONNEBY, SKELLEFTEÅ, SKÖVDE, SUNDSVALL, SÖDERHAMN, SÖDERTÄLJE, UMEÅ, UPPSALA, VÄSTERÅS, VÄXJÖ, ÖREBRO, ÖRNSKÖLDSVIK